Välkommen till psykolog Ulla Holm

Du är välkommen att vända dig till mig vid funderingar relaterade till personlig utveckling privat eller i arbetslivet, vid kriser, stress, nedstämdhet/depression samt vid olika former av ångest, oro och fobier.

Utöver psykologisk bedömning och behandling ger jag handledning, individuellt eller i grupp, samt utför neuropsykologiska utredningar som del i arbetsförmågebedömningar och vid försäkringsmedicinska frågeställningar.

Jag samarbetar med företagshälsovård, rehabiliteringsaktörer, sjukvård, försäkringsbolag, företag och privatpersoner.

VGregion har avtal med mig avseende ”Individuell psykoterapi och psykologisk bedömning av personal”.

Här kan du läsa mer om KBT www.kbt.nu
och här om psykologi generellt www.psykologiguiden.se